Croeso i'r wefan Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon.

Sylwer bod y wefan hon wrthi'n cael ei hadeiladu ac mae'n bosibl y bydd rhai dolenni'n hen neu ddim yn gweithio'n iawn.

Yma, cewch wybodaeth am bob agwedd ar y prosiectau sydd ar gael gennym ar hyn o bryd yng Nghastell-nedd Port Talbot, o ennill cymhwyster addysgu mewn chwaraeon i'r newyddion diweddaraf am y prosiectau.

Mae'r Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon yn ymroddedig i ddatblygu a hyrwyddo bywyd gwell i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot trwy fywydau gweithgar.

Mae sawl prosiect/menter gan y Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon. Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Chwaraeon Cymru, Cyrff Llywodraethu Chwaraeon a Chlybiau Sector Gwirfoddol, ein nod yw cynnig cyfleoedd i alluogi'r gymuned i fod yn fwy gweithgar a mwynhau ffyrdd iachach o fyw.

© Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon